Индекси на строителната продукция през февруари 2010 година

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през февруари 2010 г. намалява с 30.0% в сравнение със съответния месец на предходната година. Определящо влияние върху общия индекс на строителната продукция оказва спадът с 36.6% в продукцията от сградно строителство.

Прессъобщение: 
Статистическа област: