Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2014 година

По предварителни данни през второто тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: