Индекси на строителната продукция, януари 2010 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през януари 2010 година е с 30.7% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: