Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2013 г. в Националния статистически институт са представили 54 лицензирани застрахователни предприятия, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 250 специализирани инвестиционни предприятия и 9 243 сдружения и фондации.

Прессъобщение: 
Статистическа област: