Дейност на нефинансовите предприятия за 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2013 г. в Националния статистически институт са представили общо 315 587 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 124 457 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 36 669 млн. лв. и работят 1 873 957 заети лица.

Прессъобщение: 
Статистическа област: