Издадени разрешителни за строеж на нови сгради, IV тримесечие 2009 г.

През четвърто тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 343 жилищни сгради с 3 921 жилища в тях, на 63 административни сгради/офиси и на 1 142 други сгради.

Прессъобщение: