Индекси на строителната продукция, декември 2009 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през декември 2009 г. е с 13.6% под нивото на предходния месец. При сградното строителство е регистрирано намаление от 17.9%, а при гражданското/инженерно строителство - 6.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: