Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2013 година

През 2013 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 200.4 млн. лв., като в сравнение с 2012 г. се увеличават с 1.3%.

Прессъобщение: