Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2014 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 1.6% през второто тримесечие на 2014 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: