Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 14.08.2014 - 11:00
Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 160 лева.  
Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 55.2% от общия доход.
 
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 012 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2013 г. с 4.4%.
 
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. намалява спрямо същото тримесечие на 2013 година.
 
Прессъобщение