Индекси на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 г. намалява с 3.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и нараства с 2.5% спрямо 2013 година. 
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 г. се понижава с 3.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.9% спрямо 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: