Дейност на местата за настаняване през юни 2014 година

През юни 2014 г. в страната са функционирали 2 661 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.9 хил., а на леглата - 268.5 хиляди. В сравнение с юни 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях -                   с 5.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2014 г., е 3 410.0 хил., или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през юни 2014 г. достигат 144.7 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение с юни 2013 година. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: