Индекси на строителната продукция, ноември 2008 г.