Наети лица и средна брутна заплата през второто тримесечие на 2014 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 3.8% спрямо края на март 2014 г. и достигат 2.30 милиона.
През второто тримесечие на 2014 г. средната брутна месечна работна заплата се увеличава  с 2.6% спрямо първото тримесечие на 2014 г. и достига 817 лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: