Индекси на строителната продукция през юни 2014 година

По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.1% над равнището от предходния месец. През юни 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 5.6%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: