Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2014 г. е 585. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. сградите са с 29 повече, или с 5.2%, а регистрираното увеличение на новопостроените жилища в тях е 15.7%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: