Индекси на строителната продукция, февруари 2009 г.

По предварителни данни през февруари 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава с 6.3% спрямо предходния месец, а в сравнение с февруари 2008 г. намалява с 5.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: