Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2014 г. са 411.1 хил., или със 7.3% над регистрираните през юни 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.9%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.7%, и с цел почивка и екскурзия - 24.4%.
През юни 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 176.5 хил., или с 1.0% над нивото от юни 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 16.3%, и с цел почивка и екскурзия - с 3.0%, докато посещенията с други цели намаляват с 8.3%. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: