Премини към основното съдържание

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2013

Публикувано на: 24.07.2014 - 15:18
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2013, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2013 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
- място на извършване и клас на пътя;
- възрастови групи и пол на участниците в движението;
- вид и собственост на превозните средства;
- основни причини;
- дни от седмицата и месеци;
- вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.
Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.
Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 9.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ