Индекси на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2014 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2014 г. спрямо първото тримесечие на 2014 г. е 100.3%, т.е. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.3%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: