Индекси на строителната продукция, март 2009 г.

По предварителни данни през март 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава със 7.3% спрямо предходния месец, докато в сравнение с март 2008 г. намалява с 4.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: