Премини към основното съдържание

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2013 година (предварителни данни)

Публикувано на: 18.07.2014 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт през 2013 г. са водени дела за общо извършени 37 238  престъпления, като от тях за 17 972 делата са завършили с ефективно осъждане, за 13 427 престъпления - с условно осъждане, за 1 019 престъпления - с оправдаване, за 101 престъпления - с прекратяване, и за 4 719 престъпления - с освобождаване от наказание.
През 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 31 399 извършени престъпления, което е с 8.3% по-малко в сравнение с 2012 година.
Броят на обвиняемите лица през 2013 г. е 40 427.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2013 г. е 34 209 и в сравнение с 2012 г. се наблюдава намаление с 10.0%.
 
Прессъобщение
Статистическа област