Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2013 г. са водени дела за общо извършени 37 238  престъпления, като от тях за 17 972 делата са завършили с ефективно осъждане, за 13 427 престъпления - с условно осъждане, за 1 019 престъпления - с оправдаване, за 101 престъпления - с прекратяване, и за 4 719 престъпления - с освобождаване от наказание.
През 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 31 399 извършени престъпления, което е с 8.3% по-малко в сравнение с 2012 година.
Броят на обвиняемите лица през 2013 г. е 40 427.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2013 г. е 34 209 и в сравнение с 2012 г. се наблюдава намаление с 10.0%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: