Дейност на местата за настаняване през май 2014 година

През май 2014 г. в страната са функционирали 2 185 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 99.6 хил., а на леглата - 208.5 хиляди. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а на леглата в тях - с 4.6%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 1 212.0 хил., или с 2.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през май 2014 г. достигат 51.8 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с май 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: