Индекси на строителната продукция, юни 2009 г.

През юни 2009 г. общата строителна продукция се увеличава с 10.6% в сравнение с предходния месец. Сградното строителство нараства с 9.6%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 12.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: