Индекси на промишленото производство през май 2014 година

По предварителни данни през май 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.7% в сравнение с април 2014 година. През май 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.9%.
 
Прессъобщение: