Издадени разрешителни за строеж на нови сгради, III тримесечие 2009 г.

През третото тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 783 жилищни сгради с 5 209 жилища в тях, на 84 административни сгради/офиси и на 1 289 други сгради.

Прессъобщение: