Индекси на строителната продукция през май 2014 година

По предварителни данни през май 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.7% над равнището от предходния месец. През май 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 6.2%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: