Индекси на строителната продукция, юли 2009 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през юли 2009 г. запазва нивото си от предходния месец. При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.8%, докато сградното строителство намалява с 0.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: