Индекси на строителната продукция, септември 2009 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през септември 2009 г. намалява с 19.7% в сравнение със съответния месец на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: