Разпределение на населението от Преброяване 2011 в мрежа от 1 кв.км