Индекс на разходите на работодателите за труд за първото тримесечие на 2014 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2014 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо първото тримесечие на 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: