Дейност на местата за настаняване през април 2014 година

През април 2014 г. в страната са функционирали 1 947 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 65.2 хил., а на леглата - 133.7 хиляди. В сравнение с април 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.7%, а на леглата в тях - с 16.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 699.7 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през април 2014 г. достигат 31.9 млн. лв., или с 20.8% повече в сравнение с април 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: