Индекси на промишленото производство през април 2014 година

По предварителни данни през април 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.4% в сравнение с март 2014 година. През април 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 5.0%.
 
Прессъобщение: