България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2014 година

БВП през първото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България също нараства с 0.3%.

Прессъобщение: