Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 1.2% на БВП през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2013 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: