Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2014 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: