Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Публикувано на: 30.05.2014 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.9%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо април 2013 г. е регистриран спад от 2.1%.

Прессъобщение