Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на НСИ към 31.12.2013 г. в страната има 342 заведения за болнична помощ с 49 522 легла. От тях 316 са болници с 46 804 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 885 с 980 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 132 легла. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: