Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 13 274 извършени престъпления.

Броят на обвиняемите лица през второто шестмесечие на 2013 г. е 16 974.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 14 570. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 777, или 5.3% от общия брой на осъдените лица.

Прессъобщение: 
Статистическа област: