Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил., или с 4.6% над регистрираните през април 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.2%, и със служебна цел - 24.7%.
През април 2014 г. посещенията на чужденци в България са 484.5 хил., или с 3.7% над нивото от април 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели - съответно със 7.2 и 2.6%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 0.6%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: