Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2014 г. 684.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.0%, са пътували само в страната, 12.8% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава с 24.4%, като увеличение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 24.6%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 23.4%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: