Премини към основното съдържание

Злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - основни резултати от допълнителния модул към наблюдението на работната сила през 2013 година

Публикувано на: 22.05.2014 - 11:00
От заетите лица 107.0 хил., или 3.7%, страдат от заболявания или други здравни проблеми, за които считат, че са причинени от настоящата им основна работа. Повече от половината от заетите лица през 2013 г. (51.6%) са изложени на работното си място поне на един фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху физическото им здраве.
 
Прессъобщение
Статистическа област