Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2013 година

Публикувано на: 21.05.2014 - 11:00
 
Към 31.12.2013 г. в страната функционират следните културни институции:
187 музея с музеен фонд 7 456 хил. фондови единици;
75 театъра, организирали 14 463 представления, посетени от 2 178 хил. зрители;
58 музикални колектива;
47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала;
40 кина със 157 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област