Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 15.05.2014 - 11:00
През първото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица е 13.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.0%.
 
Прессъобщение
Статистическа област