Дейност на местата за настаняване през март 2014 година

През март 2014 г. в страната са функционирали 1 908 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с март 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.3%, а на леглата в тях - с 4.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2014 г., е 701.1 хил., или с 10.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през март 2014 г. достигат 32.9 млн. лв., или с 9.9% повече в сравнение с март 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: