Индекси на промишленото производство през март 2014 година

По предварителни данни през март 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.3% в сравнение с февруари 2014 година. Спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.2%.
 
Прессъобщение: