Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. е 532. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. сградите са с 19 по-малко (или с 3.4%), докато новопостроените жилища в тях са с 3.8% повече.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: