Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г. са 313.4 хил., или с 1.5% над регистрираните през март 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.0%, и със служебна цел - 26.5%.
През март 2014 г. посещенията на чужденци в България са 361.1 хил., или с 2.4% над нивото от март 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия, и с други цели - съответно с 4.4 и 2.1%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 1.9%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: