България и ЕС: Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2013 година (предварителни данни)

По предварителни  данни  на  Евростат  през  2013 г.  дефицитът  на  сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 437 323  млн. евро, или  3.3% от БВП, и бележи спад спрямо 2012 година.

Прессъобщение: